Klik op de tekeningen voor meer informatie
kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
Afdrukken

Bureau Edubooks & Training

Wilco de Schouwer werkt al ruim vijfentwintig jaar als trainer-ontwikkelaar in de dienstverlenende sector. Vanuit die praktische achtergrond ontwikkelt hij sinds 1996 met een aantal professionals onder de naam Bureau Edubooks & Training educatieve middelen voor cliënten en teams.

Bureau Edubooks & Training ontwikkelt, produceert en geeft producten uit in eigen beheer én in opdracht. Het betreft onder andere cursusboeken, spelmaterialen, websites, software, films, workshops en trainingen. Doelgroepen zijn o.a. mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, leerlingen in het (speciaal) onderwijs en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Veel van deze middelen worden vanwege de stapsgewijze methodische opbouw en visuele uitwerking ook voor andere doelgroepen gebruikt, bijvoorbeeld in het basisonderwijs en op ROC's.

Voor meer informatie over de genoemde educatieve middelen kunt u mailen naar Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken of kijk op www.edubooks.nl/.

Enkele voorbeelden van educatieve producten:
 • 'Open de Cirkel', een dialoogspelmethode voor teams, i.s.m. Dichterbij en de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving (www.opendecirkel.nl/);
 • 'Meer te Vertellen', een spelmethode om zeggenschap te bevorderen, in opdracht van het cliëntencongres van Reinaerde;
 • 'Laat je horen!', communcatiekoffer over de domeinen van Schalock, in opdracht van Reinaerde.
 • 'Handboek Onderling Sterk', een informatie- en oefenmap voor belangenverenigingen, in opdracht van LFB Onderling Sterk;
 • De website www.steffie.nl/, inhoudelijk projectleider in opdracht van de stichting Steffie;
 • 'Aan het Werk', een cursusboek en dvd met 7 films over werken, i.s.m. Cedris, JobStap en Breed;
 • Lespakketten Veilig Lopen, Veilig Fietsen en het softwareprogramma Veilig Lopen/Veilig Fietsen, i.s.m. het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland en de Pluryn-Werkenrode Groep (PWG);
 • Kiezen, Stemmen en Vertegenwoordigen, i.s.m. het Instituut voor Publiek en Politiek en de PWG;
 • 'Levenslijn', een spelmethode voor dementeren, in samenwerking met Cerein en de Alzheimerstichting;
 • EuroWinkel, een spelmethode over de euro, in samenwerking met Rabobank Nederland;
 • 'Zorg voor jezelf, rook niet!', twee cursusboeken over stoppen met roken, in samenwerking met Stivoro en de Pluryn-Werkenrode Groep;
 • 'Lekker Oud?!', cursusboek, stripverhalen, affiches en dvd met 12 films voor ouder wordende bewoners, in samenwerking met 's Heerenloo (uitgave najaar 2012).

Prodemos

Burgers betrekken bij politiek en samenleving

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

ProDemos heeft drie hoofdfuncties, die onderling nauw samenhangen:
 • een kennismakingsfunctie, gericht op het laagdrempelig bereiken van grote groepen Nederlanders, die zo een beeld krijgen van de democratische rechtsstaat
 • een activeringsfunctie, gericht op het deelnemen aan de (instituties van de) democratische rechtsstaat
 • een expertisefunctie, die zich richt op het uitwisselen en delen van kennis en expertise in een landelijk netwerk, gericht op het toegankelijk maken voor een breed publiek

Meer informatie

www.prodemos.nl/

 

BrowseAloud van Lexima

Lexima heeft ons in staat gesteld de voorleeshulp BrowseAloud Plus op de website aan te bieden. een hele belangrijke functionaliteit voor mensen die wat meer moeite hebben met leren en lezen.

Lexima is gespecialiseerd in ICT oplossingen voor lees- en leerproblemen zoals dyslexie. In korte tijd is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste speler op het gebied van deze hulpmiddelen. Met hun producten- en dienstenaanbod bieden ze een passend ICT hulpmiddel voor vrijwel elk lees- en/of schrijfprobleem. Lexima spant zich in om door goede voorlichting, nascholing en onderzoek de kennis over ICT toepassingen bij leerstoornissen te vergroten.

Meer informatie: mail naar Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken of kijk op www.lexima.nl/ of www.browsealoud.nl/.

logo Lexima

BrowseAloud Plus leest websites voor. Deze moderne online voorleestool biedt leesondersteuning aan de talloze bezoekers van uw website die moeite hebben met lezen. Zij kunnen nu de tekst van uw website met BrowseAloud Plus beluisteren. Voor veel dyslectici, anderstaligen, laaggeletterden en slechtzienden maakt dit het verschil tussen informatie wel of niet kunnen begrijpen.

knop BrowseAloud menu BrowseAloud

De voorleestool is intuïtief in het gebruik en hoeft niet te worden geïnstalleerd of gedownload. Het werkt ook op de tablet, smartphone en elektronische leeromgevingen!

BrowseAloud Plus is voor de websitebezoeker gratis en onmiddellijk te gebruiken op sites die een abonnement hebben. De eigenaar van een website sluit een abonnement met Lexima af om de voorleesservice te kunnen aanbieden. Met BrowseAloud Plus kunnen de 20% van uw bezoekers die worstelen met lezen beter worden bereikt. U stelt hen met de voorleestool in staat uw teksten luisterend te lezen en zodoende beter te begrijpen. Het gaat in Nederland om meer dan 2 miljoen mensen: dyslectici, slechtzienden, laaggeletterden en mensen voor wie Nederlands tweede taal is. BrowseAloud is de beste service die u aan iedereen die met een leesprobleem worstelt, kunt bieden.

Stichting CLOC

De Stichting CLOC heeft als doel toegankelijke informatie te maken voor mensen die wat meer moeite hebben met leren of lezen. Toegankelijke informatie zorgt ervoor dat ook zij de mogelijkheid krijgen zich goed te informeren. Toegankelijke informatie is de basis van kennis opdoen, van ontwikkelen en leren. Dat maakt mensen tot burgers die in staat zijn mee te doen aan de samenleving en hun steentje bij te dragen.

De stichting CLOC werkt samen met organisaties in het werkveld, bedrijven en fondsen om haar doelen te verwezenlijken. Bureau Edubooks & Training is de hoofdsponsor van de stichting.

Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken


 

een website van de stichting CLOC en Bureau Edubooks & Training, met dank aan Prodemos
css          html