Klik op de tekeningen voor meer informatie
kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
 • kiezen en stemmen
Afdrukken

Stemwijzers


Word je wijzer van stemwijzers?
Een van de moeilijkste dingen van verkiezingen is te achterhalen op welke partij je het beste kunt stemmen. Er is nauwelijks iemand die een verkiezingsprogramma leest. Vroeger stemden velen zoals hun ouders of beroepsgroep. Tegenwoordig baseren steeds meer mensen hun stemkeuze op hetgeen ze van de lijsttrekkers op tv en internet zien. De uitstraling van de lijsttrekker en zijn vermogen om zich te presenteren en te debatteren, zijn heel bepalend geworden.

Toen jaren geleden de eerste stemwijzer op internet beschikbaar kwam, gaf dat kiezers te kans op een makkelijke manier hun standpunten te vergelijken met die van de partijen. Door je standpunt per stelling in te vullen, rolde er aan eind een stemadvies uit de stemwijzer. Inmiddels zijn er al meer dan 20 stemwijzers op internet te vinden en zijn ze heel bepalend geworden. De meest invloedrijke zijn die van Prodemos en de Trouw. Ze worden per verkiezing miljoenen keren geraadpleegd.
Al vrij snel na de opkomst van de stemwijzers was er ook kritiek. Het was niet wetenschappelijk bewezen, niet democratisch en kleine partijen voelden zich benadeeld omdat ze er vaak niet in werden opgenomen. Inmiddels is er een stemwijzerwijzer voor degenen die het overzicht willen behouden. Het resultaat van dit alles is wel dat er tegenwoordig geen stemadvies meer uit de kieshulpjes rolt, maar 'met welke partij stemt u mee' en 'ontdek uw positie in het politieke landschap'.

We hebben hieronder de vragen van de Stemwijzer en het Kieskompas opgenomen, omdat ze inzicht geven in welke onderwerpen op dit moment actueel zijn.  

Eenvoudige Stemwijzer
De afgelopen jaren was er op internet ook een eenvoudige stemwijzer te vinden, speciaal voor laaggeletterden. Dit jaar echter niet, het geld ontbrak.

De Stemwijzer van ProDemos
Via de volgende link kom je meteen bij vraag 1 uit. http://www.stemwijzer.nl/TK2012/index.html#/stelling/1

Er is ook een 'toegankelijke' versie van de Stemwijzer speciaal voor visueel gehandicapten. Hij bevat dezelfde stellingen. http://www.stemwijzer.nl/TK2012/accessible/app.html

De stellingen:
 1. Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen.
 2. Het aantal leden van de Tweede Kamer moet 150 blijven.
 3. Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht.
 4. Er moeten minimumstraffen komen. Rechters hebben dan minder vrijheid in het opleggen van straffen.
 5. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn.
 6. De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer.
 7. Er moet Europees toezicht op banken komen.
 8. De hoogte van de kinderbijslag moet afhangen van het inkomen.
 9. De periode dat iemand een WW-uitkering krijgt moet veel korter worden, maar het bedrag moet de eerste maanden wel omhoog.
 10. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt moet 65 jaar blijven, in ieder geval tot 2020.
 11. Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan.
 12. De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie.
 13. Het publieke bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan.
 14. Het auteursrecht op internet moet streng worden gehandhaafd.
 15. Migranten mogen na aankomst in Nederland voorlopig geen bijstandsuitkering krijgen.
 16. De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.
 17. De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen.
 18. De verhoging van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 km moet worden teruggedraaid.
 19. De aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden beperkt.
 20. Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen.
 21. De belasting op vlees moet flink omhoog.
 22. In de Randstad moeten meer woningen komen, eventueel ook in groene gebieden.
 23. Er mogen meer megastallen komen als zij voldoen aan eisen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu.
 24. Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking) komen.
 25. De huisarts moet onder het eigen risico in de zorg vallen.
 26. Iedere burger moet orgaandonor zijn, tenzij hij of zij hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.
 27. Nederland moet zich terugtrekken uit het project voor de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF.
 28. De regering moet afzien van nieuwe bezuinigingen op defensie.
 29. De regering moet veel minder geld uitgeven voor hulp aan arme landen.
 30. Nederland moet streven naar een Europese regering, die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen.

Het KiesKompas van de Trouw
http://www.kieskompas.nl/
Geef je mening over de 30 stellingen die verschijnen. Vraagt eerst naar geslacht, geboortejaar, opleiding en of je al zeker bent van de partij waarop je wilt stemmen. Je mag echter verder gaan zonder de gegevens in te vullen. Na de 30 stellingen houdt het niet op, er zijn meer, andersoortige, vragen.

De 30 stellingen:
 1. Nederland moet in de euro blijven.
 2. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar moet worden verboden.
 3. De AOW-gerechtigde leeftijd moet 65 jaar blijven.
 4. Op ontwikkelingssamenwerking mag worden bezuinigd.
 5. In Nederland moet strenger worden gestraft dan nu, ook bij kleine vergrijpen.
 6. Om de euro te behouden is het goed als Nederland zwakkere eurolanden financieel steunt.
 7. Werknemers moeten belasting gaan betalen over hun reiskostenvergoeding, net als over het inkomen.
 8. Patiënten moeten gaan betalen voor iedere dag dat zij in het ziekenhuis liggen.
 9. Ritueel slachten moet worden verboden.
 10. Ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren homostellen te trouwen.
 11. Hoe meer ouders verdienen, hoe minder kinderbijslag ze moeten krijgen.
 12. Het eigen risico moet worden verhoogd om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
 13. Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, mogen met professionele hulp een einde aan hun leven maken.
 14. Alle coffeeshops moeten worden gesloten.
 15. De hypotheekrenteaftrek moet op termijn volledig worden afgeschaft.
 16. Het moet voor bedrijven makkelijker worden om werknemers te ontslaan.
 17. De Nederlandse defensiemacht mag blijvend worden verkleind.
 18. Het dragen van een boerka moet worden verboden.
 19. Bewoners van sociale huurwoningen die veel verdienen moeten een extra huurverhoging gaan betalen.
 20. De overheid moet meer ingrijpen in de economie.
 21. Jonge asielzoekers die al lang in Nederland zijn, moeten een permanente verblijfsvergunning krijgen.
 22. In Nederland mogen nieuwe kerncentrales worden gebouwd.
 23. Het belastingtarief voor de hoogste inkomens moet omhoog.
 24. In plaats van een gift moet de hele studiefinanciering een lening worden.
 25. Alle volwassenen zijn automatisch orgaandonor, tenzij zij expliciet hebben aangegeven dat niet te willen.
 26. Turkije mag nooit lid worden van de Europese Unie.
 27. Op de werkloosheidsuitkering (WW) mag worden bezuinigd.
 28. Om files op te lossen moeten meer wegen worden aangelegd.
 29. Verdere Europese integratie is goed voor Nederland.
 30. De overheid moet bezuinigen op kunstsubsidies.

Vreemd is dat je na de 30 stellingen nog eens 3 vragen krijgt.
 1. Hoe geschikt vindt u onderstaande partijleiders als premier?
 2. In hoeverre denkt u dat onderstaande partijleiders mensen zoals u begrijpen?
 3. Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit op de volgende partijen zal stemmen?

Het houdt niet op, vervolgens krijg je een grafiek te zien met de partijlogo's. 'Op basis van deze standpunten zijn partijen ingedeeld van links naar rechts op een economische as en van progressief naar conservatief op een culturele as.' Je kunt op een partij klikken om je antwoorden te vergelijken met de standpunten van de partij.  De rode cirkel geeft dan je positie aan in het politieke landschap op basis van de 30 stellingen.

Tenslotte krijg je nog de vraag welke van onderstaande 11 thema's je belangrijk vindt. Dat geef je aan met een 'ja' of met een 'nee':
Europa, veiligheid, milieu, inkomen, werk, economie, wonen, wereld, ethiek, zorg, immigratie en integratie.

Het Kieskompas is ook op Facebook in te vullen, maar dan moet je natuurlijk wel eerst inloggen: www.facebook.com/stemwijzer

Als app voor android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.prodemos.stemwijzer

Als app voor de iPhone: http://itunes.apple.com/us/app/stemwijzer-app/id550894570?l=nl &ls=1&mt=8


Tips


Ga je les geven, een cursus opzetten of gewoon uitleg over de verkiezingen geven? Hier wat punten waar je op kunt letten.

Ken je doelgroep en je doel
Zorg dat je je doelgroep kent, hun kennis, vaardigheden, niveau en eigenaardigheden. Ken je hen niet, interview dan bijvoorbeeld een aantal mensen uit de doelgroep. Zo krijg je inzicht, weet je wat je kunt verwachten en kun je je praatje of programma op hen afstemmen. Koppel jouw doel (wat jij wilt bereiken) aan de wensen en vragen van je doelgroep (wat zij willen leren). Als je dat duidelijk hebt, dan weet je ook wat je na afloop kunt evalueren.

Maak het leren makkelijker
 • Vertel elke bijeenkomst en na elke pauze wat je programma is en waarom.
 • Sluit aan op hun belevingswereld.
 • Koppel nieuwe informatie aan dingen die ze al weten.
 • Geef in kleine stappen nieuwe informatie.
 • Ga niet te snel, sluit aan op hun tempo.
 • Vat regelmatig samen wat er is verteld.
 • Stel regelmatig vragen om te achterhalen of je uitleg wordt begrepen.
 • Biedt de informatie aan via verschillende werkvormen.
 • Herhaling is goed! Gebruik daarvoor speelse werkvormen.
 • Plezier is een voorwaarde voor leren! Humor bevordert het leren.

Ken je invloed
Je wilt informatie geven over de verkiezingen, maar de stemkeuze van je doelgroep niet beïnvloeden. Je wilt uiteraard dat ze zelf bepalen op welke partij ze gaan stemmen. Daarom vertel je natuurlijk niet op welke partij je zelf gaat stemmen en welke partij je slecht, goed of beter vindt. Je eigen mening en standpunten hou je voor jezelf. Maar realiseer je dat de informatie die je geeft, de manier waarop je die brengt, je intonatie, allemaal invloed hebben op je toehoorders. 

Natuurlijk krijg je lastige vragen over omstreden partijen en hun standpunten. Bepaal vooraf hoe je daarmee omgaat. Probeer bijvoorbeeld je doelgroep via internet informatie te laten verzamelen en ze met elkaar in gesprek te brengen. 
 

een website van de stichting CLOC en Bureau Edubooks & Training, met dank aan Prodemos
css          html