Afdrukken
Belasting is geld dat bedrijven en inwoners van Nederland aan de regering betalen.
Over iedere euro die wordt verdiend, wordt een beetje belasting betaald.
Als je meer verdient, dan betaal je ook meer belasting.
Van het belastinggeld worden bruggen gebouwd en wegen aangelegd.
Ook de uitkeringen worden er van betaald.
En er worden ziekenhuizen van gebouwd en dokters van betaald.
Ook agenten, leraren en ambtenaren worden ervan betaald.